חדש במעגן פרוייקטים

 1. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 2. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 3. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלק

 4. 19.7.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 5. 3.3.19 – כנס ייצור אנרגיה בקיבוצים ותעשיה יתקיים בתאריך 27.3.19עדכונים מרשויות המדינה

 1. 22.11.19 – עקרונות לפיילוט לפתיחת מקטע ההספקה במשק החשמל לתחרות

 2. 22.11.19 – שימוע עדכון תעריף החשמל

 3. 22.11.19 – אישור מליאת רשות החשמל לזוכים בשני הליכים תחרותיים למתקנים פוטו-וולטאים עבור מתקנים קרקעיים המחוברים במתח גבוה ועבור מתקני גגות ומאגרי מים

 4. 22.11.19 – פרסום רשימת הזוכים בהליך התחרותי לייצור חשמל במתקני גז טבעי

 5. 11.11.19 – הזמנות להציע הצעות לשני הליכים תחרותיים

 6. 11.11.19 – הודעת הרשות בדבר חיבור המתקנים המוקמים במסגרת זכייה בהליכים התחרותיים להקמת מתקנים פוטו וולטאים

 7. 11.11.19 – שימוע – תעריף לחוות רוח בהספק העולה על 50 ק"ו

 8. 24.10.19 – עדכונים, שנויים ותוספות לאמות מידה צרכנות – ספטמבר 2019

 9. 24.10.19 – הארכת זמנים למכרז גגות הראשון

 10. 24.10.19 – הצעת החלטה מישיבה מס' 565 מיום 23.9.209 אמת מידה XX – סקר היתכנות ראשוני וולונטארי