חדש במעגן פרוייקטים

 1. 5.1.19 – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2020

 2. 5.1.19 – תעריפי חשמל חדשים לשנת 2020 – טבלת השוואה

 3. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 4. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 5. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלקעדכונים מרשויות המדינה

 1. 19.7.20 – החלטת רשות החשמל מיום 13.7.2020

 2. 19.7.20 – שימוע מישיבה 583 מיום 29.6.2020 – חיבור חדש לרשת החשמל בחטיבת קרקע

 3. 30.6.20 – דו"ח מצב משק החשמל לשנת 2019 – רשות החשמל

 4. 19.5.20 – מכסת המשך אסדרה תעריפית

 5. 19.5.20 – החלטה תעריף לחוות רוח

 6. 19.5.20 – הארכת מועדי חיבור לרשת החלוקה – החלטה עקב משבר הקורונה

 7. 12.4.20 – הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת

 8. 30.3.20 – שימוע – הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת

 9. 30.3.20 – מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בגודל קטן בהספק העולה על 15 קילו-וואט

 10. 16.3.20 – רשות החשמל מפרסמת שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל