חדש במעגן פרוייקטים

 1. 29.5.18 – ועידת אנרגיה שנתית לקיבוצים 2018

 2. 7.5.18 – השוואה בין ההסדרות הסולאריות

 3. 1.5.18 – סיכום יום עיון בנושא ההסדרות החדשות

 4. 31.10.17 – נורית גל – רשות החשמל

 5. 31.10.17 אנרגיות מתחדשות – טקס הענקת אות הוקרה לח"כ לאיתן ברושיעדכונים מרשויות המדינה

 1. 3.6.18 – שימוע משלים להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

 2. 3.6.18 – הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה ועדכון לוחות תעריף 1-4.3, 8-4.3

 3. 29.5.18 – רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

 4. 29.5.18 – סיכום דו"ח הערכת השפעת הרגולציה

 5. 17.5.18 – הצעת החלטה לשימוע – עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון למתקנים בטכנולוגית רוח

 6. 17.5.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות – שאלות ותשובות

 7. 7.5.18 – התחשבנות בגין ריבוי מתקנים החלטה לשימוע

 8. 7.5.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות

 9. 7.5.18 – הצעת החלטה לשימוע מחלק חשמל – עקרונות להתחשבנות בין המחלק למנהל המערכת

 10. 23.4.18 – מקצה ב' של קרן המענקים להתייעלות אנרגטית