חדש במעגן פרוייקטים

 1. 19.7.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 2. 3.3.19 – כנס ייצור אנרגיה בקיבוצים ותעשיה יתקיים בתאריך 27.3.19

 3. 20.1.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 4. 2.1.19 – תשלום קבוע – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2019

 5. 1.1.19 – תעריפי חשמל חדשים ל שנת 2019 – טבלת השוואהעדכונים מרשויות המדינה

 1. 19.9.19 – הליך תחרותי מס' 2 – לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

 2. 19.7.19 – עדכון בנוגע להסדרת ייצור החשמל בגז טבעי

 3. 8.4.19 – שימוע – תחולה להחלטת אגירה שאובה מס' 2

 4. 7.4.19 – הצעת החלטה לשימוע מישיבה 556 מיום 1.4.2019 (2)

 5. 7.4.19 – שימוע – שילוב מתקן יצור קטן מ16 MW בחצר צרכן מתח עליון

 6. 7.4.19 – הצעת החלטה לשינוי אמת מידה 42 השלת תדר

 7. 7.4.19 – שימוע – פרסום לוח תעריפי שירותים מורחבים ולוח תעריפי זיכוי בגין אי קריאת מונה

 8. 7.4.19 – שימוע – אמות מידה תומכות מימון למכרז PV-2

 9. 29.1.19 – רשות החשמל מפרסמת סדרת מחשבונים לבחינת השפעת עדכון התעריף על מגזרי המשק השונים

 10. 31.12.18 – עדכון תעריפי החשמל 2019 – הודעת רשות החשמל