חדש במעגן פרוייקטים

 1. 1.7.18 – סיכום דיון עם עם הרשות לחשמל שהתקיים ב 14.6.18

 2. 29.5.18 – ועידת אנרגיה שנתית לקיבוצים 2018

 3. 7.5.18 – השוואה בין ההסדרות הסולאריות

 4. 1.5.18 – סיכום יום עיון בנושא ההסדרות החדשות

 5. 31.10.17 – נורית גל – רשות החשמלעדכונים מרשויות המדינה

 1. 5.7.18 – הצעת החלטה לשימוע, ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן

 2. 5.7.18 – הנחיות להתקנת מתקן חשמלי על מאגר מים (במתח שאינו עולה על מתח נמוך)

 3. 2.7.18 – עדכון מליאת רשות החשמל – אנרגיות מתחדשות – מגדילים את המכסות

 4. 29.6.18 – רשות החשמל, דו"ח מצב משק החשמל בישראל 2017

 5. 3.6.18 – שימוע משלים להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

 6. 3.6.18 – הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה ועדכון לוחות תעריף 1-4.3, 8-4.3

 7. 29.5.18 – רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל

 8. 29.5.18 – סיכום דו"ח הערכת השפעת הרגולציה

 9. 17.5.18 – הצעת החלטה לשימוע – עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון למתקנים בטכנולוגית רוח

 10. 17.5.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות – שאלות ותשובות