חדש במעגן פרוייקטים

 1. 8.8.18 – דיווח מפגישה עם יו"ר רשות החשמל

 2. 1.7.18 – סיכום דיון עם עם הרשות לחשמל שהתקיים ב 14.6.18

 3. 29.5.18 – ועידת אנרגיה שנתית לקיבוצים 2018

 4. 7.5.18 – השוואה בין ההסדרות הסולאריות

 5. 1.5.18 – סיכום יום עיון בנושא ההסדרות החדשותעדכונים מרשויות המדינה

 1. 8.8.18 – מועד פתיחת מכסות מערכות תעריפיות עד 100 קילו

 2. 29.7.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות – שאלות ותשובות

 3. 25.7.18 – הזמנה להציע הצעות בהליך מספר 1 לקביעת תעריף/ים למכירת חשמל ממתקן/ני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחוברו למתח עליון

 4. 5.7.18 – הצעת החלטה לשימוע, ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטורבינת רוח בגודל קטן

 5. 5.7.18 – הנחיות להתקנת מתקן חשמלי על מאגר מים (במתח שאינו עולה על מתח נמוך)

 6. 2.7.18 – עדכון מליאת רשות החשמל – אנרגיות מתחדשות – מגדילים את המכסות

 7. 29.6.18 – רשות החשמל, דו"ח מצב משק החשמל בישראל 2017

 8. 3.6.18 – שימוע משלים להסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

 9. 3.6.18 – הליך חיבור וקבלת תעריף למתקני ייצור ברשת החלוקה ועדכון לוחות תעריף 1-4.3, 8-4.3

 10. 29.5.18 – רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל