חדש במעגן פרוייקטים

 1. 5.11.18 – מושב שני בוועידת האנרגיה לקיבוצים 2018 – ניהול האנרגיה ויזמות בקיבוצים

 2. 24.10.18 – מושב ראשון – כולל הרצאת יו"ר רשות החשמל ד"ר אסף אילת בוועידת האנרגיה לקיבוצים 2018

 3. 24.10.18 – מצגות ועידת האנרגיה בקיבוצים 2018

 4. 18.9.18 – מסלולים בפילוט רשות החשמל

 5. 8.8.18 – דיווח מפגישה עם יו"ר רשות החשמלעדכונים מרשויות המדינה

 1. 16.12.18 – רשות החשמל מפרסמת מחשבונים לחישוב צפי עדכון תעריף החשמל לצרכנים השונים

 2. 9.12.18 – הארכת משך זמן הקמת מתקני ייצור חשמל

 3. 9.12.18 – הודעה לעיתונות – עדכון תעריף החשמל 2019

 4. 9.12.18 – החלטת רשות – יצור אנרגיה בגז טבעי

 5. 9.12.18 – אמות מידה 35 כ1-6 – הסדרת פעילות מתקני ייצור בשטחי חלוקה

 6. 9.12.18 – החלטה מספר 15 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטח מחלק

 7. 24.10.18 – הפסקת הרישום למכסת מונה נטו והבטחת המכסה למתקנים שנרשמו (002)

 8. 24.10.18 – הצעת החלטה לשימוע – הארכת משך זמן הקמת מתקני מונה נטו המחוברים למתח נמוך

 9. 24.10.18 – בדיקות הארקה ותאונות חשמל סטטיסטיקה של חח"י

 10. 24.10.18 – מינהל החשמל – פירושים ותשובות בעניין חוק החשמל ותקנותיו