חדש במעגן פרוייקטים

 1. 5.1.19 – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2020

 2. 5.1.19 – תעריפי חשמל חדשים לשנת 2020 – טבלת השוואה

 3. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 4. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 5. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלקעדכונים מרשויות המדינה

 1. 30.3.20 – שימוע – הארכת המועדים בהליכים התחרותיים ובאסדרות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת

 2. 30.3.20 – מכסת המשך למתקני יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בגודל קטן בהספק העולה על 15 קילו-וואט

 3. 16.3.20 – רשות החשמל מפרסמת שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל

 4. 4.3.20 – ספר לוחות תעריפים 2020

 5. 4.2.20 – שימוע, הוספת אמת מידה ממשק בין מחלקים

 6. 4.2.20 – קול קורא של רשות החשמל להתייחסות הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 2030

 7. 29.1.20 – צעדים שנקטה רשות החשמל כדי לתמרץ הקמה של מתקניים פוטו וולטאיים

 8. 29.1.20 – הבהרה בעניין הגדלת הספק במערכת פוטו וולטאית קיימת

 9. 27.1.20 – מכרז: הקמת תחנת הכוח הסולארית הגדולה בישראל

 10. 5.1.19 – עדכון שנתי לתעריף החשמל