חדש במעגן פרוייקטים

 1. 19.7.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 2. 3.3.19 – כנס ייצור אנרגיה בקיבוצים ותעשיה יתקיים בתאריך 27.3.19

 3. 20.1.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 4. 2.1.19 – תשלום קבוע – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2019

 5. 1.1.19 – תעריפי חשמל חדשים ל שנת 2019 – טבלת השוואהעדכונים מרשויות המדינה

 1. 20.8.19 – שימוע: הליך תחרותי לתעריף ייצור PV + אגירה וגם מהפכה בהיתרי ההפעלה

 2. 18.8.19 – שינוי תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוך

 3. 14.8.19 – הצעת החלטה של רשות החשמל בנוגע למכסות חיבור לגז עבור מתקני ייצור חשמל (גנרציה \ קוגנרציה)

 4. 8.8.19 – שימוע: בקרת עלויות הסכם הפשרה בין חברת החשמל, התובעים הייצוגיים וחברות קרטל ה-GIS

 5. 8.8.19 – הצעת החלטה לשימוע עדכונים, שנויים ותוספות לאמות מידה צרכנות – אוגוסט 2019

 6. 8.8.19 – הצעת החלטה לשימוע לעניין עדכון תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוך

 7. 7.8.19 – דוח מצב משק החשמל לשנת 2018 – רשות החשמל ממשיכה לעודד אנרגיות מתחדשות ובראשן אנרגיה סולארית

 8. 19.9.19 – הליך תחרותי מס' 2 – לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני גגות שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך

 9. 19.7.19 – עדכון בנוגע להסדרת ייצור החשמל בגז טבעי

 10. 8.4.19 – שימוע – תחולה להחלטת אגירה שאובה מס' 2