חדש במעגן פרוייקטים

 1. 5.1.19 – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2020

 2. 5.1.19 – תעריפי חשמל חדשים לשנת 2020 – טבלת השוואה

 3. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 4. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 5. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלקעדכונים מרשויות המדינה

 1. 22.2.21 – מחשבון נלווה להחלטה

 2. 22.1.21 – החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 597 מיום 11.1.21

 3. 3.1.21 – עדכון שנתי לתעריף החשמל 0202 לצרכני חברת חשמל

 4. 3.1.21 – רשות החשמל, ישיבה מס' 594 מיום 10.12.2020

 5. 3.1.21 – החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 596 מיום 27.12.2020

 6. 9.12.20 – תצהיר צרכן מחלק היסטורי מתקני יצור פוטו וולטאיים

 7. 9.12.20 – שימוע – עדכון אמות מידה – תנאים לזכאות לתעריף למיתקנים שקמים במסגרת הליכים תחרותיים ברשת החלוקה

 8. 9.12.20 – הודעה לעיתונות – שימוע עדכון תעריף 2021

 9. 19.7.20 – החלטת רשות החשמל מיום 13.7.2020

 10. 19.7.20 – שימוע מישיבה 583 מיום 29.6.2020 – חיבור חדש לרשת החשמל בחטיבת קרקע