חדש במעגן פרוייקטים

 1. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 2. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 3. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלק

 4. 19.7.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 5. 3.3.19 – כנס ייצור אנרגיה בקיבוצים ותעשיה יתקיים בתאריך 27.3.19עדכונים מרשויות המדינה

 1. 11.11.19 – הזמנות להציע הצעות לשני הליכים תחרותיים

 2. 11.11.19 – הודעת הרשות בדבר חיבור המתקנים המוקמים במסגרת זכייה בהליכים התחרותיים להקמת מתקנים פוטו וולטאים

 3. 11.11.19 – שימוע – תעריף לחוות רוח בהספק העולה על 50 ק"ו

 4. 24.10.19 – עדכונים, שנויים ותוספות לאמות מידה צרכנות – ספטמבר 2019

 5. 24.10.19 – הארכת זמנים למכרז גגות הראשון

 6. 24.10.19 – הצעת החלטה מישיבה מס' 565 מיום 23.9.209 אמת מידה XX – סקר היתכנות ראשוני וולונטארי

 7. 6.10.19 – עודכן ברשומות: ניתוק מחלק שלא עומד בתשלומים – תיקון אמת מידה 24

 8. 25.9.19 – הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

 9. 25.9.19 – שימוע – עדכון המועד המחייב המרבי בהליך התחרותי מספר 2

 10. 25.8.19 – מענק תמיכה חדש של משרד האנרגיה וגם קידום הטבות מס לאגירה