חדש במעגן פרוייקטים

 1. 5.1.19 – הגדרות ותעריפי קטלוג צרכנים 2020

 2. 5.1.19 – תעריפי חשמל חדשים לשנת 2020 – טבלת השוואה

 3. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 4. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 5. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלקעדכונים מרשויות המדינה

 1. 4.2.20 – שימוע, הוספת אמת מידה ממשק בין מחלקים

 2. 4.2.20 – קול קורא של רשות החשמל להתייחסות הציבור בנושא יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 2030

 3. 29.1.20 – צעדים שנקטה רשות החשמל כדי לתמרץ הקמה של מתקניים פוטו וולטאיים

 4. 29.1.20 – הבהרה בעניין הגדלת הספק במערכת פוטו וולטאית קיימת

 5. 27.1.20 – מכרז: הקמת תחנת הכוח הסולארית הגדולה בישראל

 6. 5.1.19 – עדכון שנתי לתעריף החשמל

 7. 5.1.19 – החלטה – קביעת תעריף ותנאי זכאות למתקנים שאינם נכללים במכסה

 8. 5.1.19 – החלטה – קביעת תעריף ותנאי זכאות למתקנים שאינם נכללים במכסה קרקעי

 9. 5.1.19 – החלטה עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרת PV בגודל קטן

 10. 5.1.19 – החלטה מתן תשובת מחלק עם מגבלות הזרמת אנרגיה