חדש במעגן פרוייקטים

 1. 7.5.18 – השוואה בין ההסדרות הסולאריות

 2. 1.5.18 – סיכום יום עיון בנושא ההסדרות החדשות

 3. 31.10.17 – נורית גל – רשות החשמל

 4. 31.10.17 אנרגיות מתחדשות – טקס הענקת אות הוקרה לח"כ לאיתן ברושי

 5. 31.10.17 – רגולציה ומגמות השוק – מושב ראשון בוועידת אנרגיה בקיבוציםעדכונים מרשויות המדינה

 1. 17.5.18 – הצעת החלטה לשימוע – עדכון תחולת הסדרים תעריפיים תומכי מימון למתקנים בטכנולוגית רוח

 2. 17.5.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות – שאלות ותשובות

 3. 7.5.18 – התחשבנות בגין ריבוי מתקנים החלטה לשימוע

 4. 7.5.18 – הסדרות חדשות לשילוב אנרגיות מתחדשות

 5. 7.5.18 – הצעת החלטה לשימוע מחלק חשמל – עקרונות להתחשבנות בין המחלק למנהל המערכת

 6. 23.4.18 – מקצה ב' של קרן המענקים להתייעלות אנרגטית

 7. 12.4.18 – סיכום התפתחויות רגולטוריות באנרגיה מתחדשת ומבט להסדרות החדשות

 8. 9.4.18 – אמות המידה של רשות החשמל

 9. 28.3.18 – פטור מהיתר – למערכות PV עד 700 KW

 10. 28.3.18 – מכסות חדשות בתחום הסולארי