חדש במעגן פרוייקטים

 1. 18.9.19 – סרטוני וידאו מוועידת אנרגיה בקיבוצים 2019

 2. 6.9.19 – מצגות ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019 – עשור למעגן פרויקטים

 3. 25.8.19 – עקרונות להתחשבנות בגין ייצור וצריכה בשטחי המחלק

 4. 19.7.19 – ועידת האנרגיה לקיבוצים 2019

 5. 3.3.19 – כנס ייצור אנרגיה בקיבוצים ותעשיה יתקיים בתאריך 27.3.19עדכונים מרשויות המדינה

 1. 6.10.19 – עודכן ברשומות: ניתוק מחלק שלא עומד בתשלומים – תיקון אמת מידה 24

 2. 25.9.19 – הסדרת פעילות מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל

 3. 25.9.19 – שימוע – עדכון המועד המחייב המרבי בהליך התחרותי מספר 2

 4. 25.8.19 – מענק תמיכה חדש של משרד האנרגיה וגם קידום הטבות מס לאגירה

 5. 25.8.19 – הנחיות מנהל מינהל החשמל להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי, תשע"ט – 2019

 6. 20.8.19 – שימוע: הליך תחרותי לתעריף ייצור PV + אגירה וגם מהפכה בהיתרי ההפעלה

 7. 18.8.19 – שינוי תעריף לביצוע בדיקת קבלה למתקן צריכה במתח נמוך

 8. 14.8.19 – הצעת החלטה של רשות החשמל בנוגע למכסות חיבור לגז עבור מתקני ייצור חשמל (גנרציה \ קוגנרציה)

 9. 8.8.19 – שימוע: בקרת עלויות הסכם הפשרה בין חברת החשמל, התובעים הייצוגיים וחברות קרטל ה-GIS

 10. 8.8.19 – הצעת החלטה לשימוע עדכונים, שנויים ותוספות לאמות מידה צרכנות – אוגוסט 2019