PLANERGY

03-6427404

office@planergy.co.il

PLANERGY היא חברת הנדסה ישראלית העוסקת ביזמות ובמתן שירותי ייעוץ וליווי לשחקנים שונים בתחום האנרגיה המתחדשת על שלל גווניו והיא מהחברות הותיקות ב"איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל".

PLANERGY הוקמה על ידי רון ניב בשנת 2008 ומאז הפכה למובילה במתן שירותי ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקטאליים ליזמים, למשקיעים ולגופים מממנים בתחום האנרגיה המתחדשת. PLANERGY פועלת בישראל ובאירופה, בעיקר בפרויקטים מתחומי האנרגיה המתחדשת (אנרגיה סולארית פוטו-וולטאית, אנרגיית סולאר-תרמל, אנרגיית רוח וביו-גז).

PLANERGY מתמחה בבחינת כל האספקטים הבאים לידי ביטוי במסגרת הפרויקט האנרגטי, החל מבחירת קבלני הפרויקט, השגת ההיתרים ובחינת תכנון המתקן ועד לפיקוח או ניהול על הליך הקמת המתקן ותחזוקתו.

יש להדגיש כי תחום האנרגיה המתחדשת הוא דינאמי ומשתנה באופן תדיר, ולכן דואג צוות החברה להתעדכן בכל הטכנולוגיות החדישות, ברגולציה הרלוונטית, בדרישות גופי המימון השונים (ככל שנדרש) ובאספקטים מסחריים נוספים המלווים כל עבודה וכל פרויקט. PLANERGY והעומד בראשה, רון ניב, התוו תכניות עבודה ובדיקה שהפכו לסטנדרט טכני במשק האנרגיה הישראלי.

PLANERGY, כחברה מובילה המתמחה בייעוץ, בניהול ובפיקוח, פועלת אך ורק מתוך שיקולים אובייקטיבים וענייניים ומקפידה הקפדה יתרה על עבודה אמינה ואחראית. PLANERGY הינה בעלת ניסיון רב ועד כה סיפקה ומספקת שירותים רבים ומגוונים בפרויקטים אנרגטיים בהספק כולל של למעלה מ-400 MW, וכן שירותי פיקוח מגוונים בפרויקטים אנרגטיים בהספק של למעלה מ-25 MW.