"ענפים" ניהול תשתיות חשמל ומים בקיבוץ

ינאי חכים 052-7587066
דוא"ל yanayh@gmail.com
אתר www.anafim.co.il

שירותים מוצעים:

בחרתם ב"מעגן פרויקטים" וצוות היועצים הנוספים לפרויקט? נתקעתם בלי פרויקטור שידחוף את העגלה?
הקמת חברה לחלוקת ואספקת חשמל במתווה מחלק חשמל היסטורי – אנו מציעים ללוות ולנהל את ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לצורך כניסה למתווה מחלקי חשמל היסטורי והפעלת חברת החלוקה ואספקה. בין הפעולות המבוצעות הכנת תכנית עבודה, בחירת יועצים, הכנת המסמכים הנדרשים לרשות החשמל, עבודה מול חח"י למיפוי תשתיות, קביעת אזור החלוקה, הקמת חברה בע"מ, ליווי סקר רשת וכתב כמויות, ליווי הכנת תכנית רב שנתית לעמידה בחוק החשמל ועוד.

222

ניהול שוטף של חברה לחלוקת ואספקת חשמל במתווה מחלק חשמל היסטורי – ניהול שוטף של חברת החלוקה: קשר ישיר מול הצרכנים, הפקת מאזני אנרגיה חודשיים ובדיקת איבודים, בקרת מניה והפקת חשבוניות צריכה לפי אמות המידה, מענה טלפוני, עדכונים לצרכנים לפי אמות המידה, מוקד תחזוקה ותיקון תקלות ועוד.
ניהול שוטף של רשת המים– ניהול שוטף של רשת המים: קשר ישיר מול הצרכנים, הפקת מאזני מים חודשיים ובדיקת איבודים, בקרת מניה והפקת חשבוניות צריכה, מענה טלפוני, עדכונים לצרכנים, מוקד תחזוקה ותיקון תקלות ועוד.
ניהול פרויקטים – ניהול פרויקטים שונים בתחום החשמל והמים: החלפת מונים, התקנת מערכות סולאריות, ליווי קיבוץ מול חח"י ועוד. ייעוץ – ייעוץ חד פעמי או שוטף בכל תחומי פעילות ענפים.

אודות:

מיזם ענפים הוקם ומנוהל על ידי ינאי חכים, בן וחבר קיבוץ רמת השופט.
ינאי הנו מומחה לניהול אנרגיה, ומשמש כמנהל חברת אורות בקיבוץ בע"מ (חברה בבעלות רמת השופט) האחראית על חלוקה ואספקת חשמל בקיבוץ רמת השופט.
בשנים האחרונות נותן ינאי שירותים לחברת אקוטריידרס בע"מ – חברת ייעוץ מובילה בתחום האנרגיה והסביבה, ומשמש כמנהל פרויקטים בתחום ניהול האנרגיה וההתייעלות האנרגטית.
לינאי ניסיון רב בייזום פרויקטים, בניהול פרויקטים, בעריכת סקרי אנרגיה, ניתוחים טכנו-כלכליים, הכנת תכניות שנתיות ותקציב, והטמעת מערכות בקרה.
בין תפקידיו, משמש ינאי כיועץ למשרד להגנת הסביבה לגיבוש מדיניות להתייעלות אנרגטית, כסוקר אנרגיה של משרד הכלכלה והרשות לעסקים קטנים, ומרצה בקורס לניהול אנרגיה של מכון התקנים. בנוסף, משמש כיו"ר ועדת איכות הסביבה של המועצה האזורית מגידו, וכן מכהן כדירקטור בתאגיד מי מגידו בע"מ האחראי על השפכים במועצה אזורית מגידו.
ינאי בעל תואר ראשון במדעים (B.Sc) עם התמחות בסביבה, ותואר שני במדעים (M.Sc) עם התמחות בניהול טכנולוגיה, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בנוסף, ינאי הינו ממונה אנרגיה מוסמך ע"י משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.