שלבי הקמת פרויקט סולארי

סקר גגות ופוטנציאל הייצור

 • בחינת הגגות הרלוונטיים מבחינה סולארית
 • בדיקת תשתיות חשמל
 • בדיקת קונסטרוקציה
 • אומדן השקעות עתידיות
 • התאמה רגולטורית

יזום הפרויקט

 • אפיון גודל מערכת כפונקציה של פרופיל הצריכה הקיבוצי והייצור
 • חישוב גודל המערכת המיטבי
 • חישוב והצגת הפוטנציאל העסקי להנהלות תוך התחשבות בתרחישים עתידיים
 • קבלת החלטה – GO NO GO

בחירת ספק

 • הכנת מסמך המפרט את תנאי הצעת הספקים לפרויקט הכולל:
 • פרוצדורות ותנאים
 • מפרטים טכניים
 • תכולת עבודה
 • לוחות זמנים
 • זימון הספקים הרלוונטיים לסיור באתר
 • איסוף ניתוח ההצעות שהוגשו ע"י הספקים לכלל מסמך משווה
 • עריכת "יום ספקים" הכולל הגשת הצעות סופיות
 • המלצה על ספק נבחר
 • החלטה על ספק נבחר

סגירה מול EPC

 • ליווי שלב המו"מ בין היזם וספק ההקמה
 • הגשת תכנית עבודה ומפרט מדויק
 • תמחור ומשא ומתן על תכנית העבודה מדויקת
 • לוחות זמנים
 • ליווי בהכנת הסכם התקשרות בין הקיבוץ לספק
 • אפיון חוזים בשת"פ עם עורך דין
 • סקירת נספחים
 • חתימה עם הספק הנבחר

הקמה

שלב א' – הליכי רישויי

 • רישויי – השגת היתר מצומצם מהועדה לתכנון ובניה ורשויות המדיה
 • ליווי ובקרה של הספק הנבחר על תכנון המערכת וקבלת אישורים מהועדה המקומית לתכנון ובניה.
 • ליווי תהליך הרישום בחח"י וברשות החשמל עד קבלת מכסה
 • בקרה על הכנת תיק הבקשה על ידי הספק והתאמתו לחברת החשמל הקיבוצית.

שלב ב' – הקמת הפרויקט

 • פיקוח על לוחות הזמנים
 • ווידוא עמידה במפרט הטכני
 • בקרת תשלומים ועמידה באבני הדרך
 • פיקוח על לעבודות ההקמה
 • מסירת פרויקט
 • מעקב ואבטחת ביצועי המערכת כפי שהוגדרו ונחתמו בהסכמים מול הקבלן המבצע
 • מעקב ואבטחת האחריות, שירות ותחזוקת המערכת
 • מעקב על ניטור ובקרת המערכת
 • הסדרה רגולטורית
 • שגרת עבודה מול המחלק
 • יעוץ בסוגיית פליטת חשמל במידה ויתקיים
 • מערכת פועלת ואתם מרוויחים