מסחר באנרגיה

מתווה מחלקים ההיסטוריים ומעמד משק החשמל הקיבוצי מאפשר תהליך של רכש חשמל עצמאי תוך בדיקת חלופות של ספקי החשמל.

אנו נוטלים חלק בסחר זה בתחום החשמל המוזל מתחנות לוקליות תוך שיתוף פעולה עם יזמי ובעלי התחנות.

מעגן פרויקטים פועלת במרץ בתחום הרגולציה על מנת להבטיח מעמד וזכויות חברות החלוקה והקיבוצים בכללם בתחום סחר החשמל ורואה בכך נדבך חשוב בפעילותה.