ליווי מערכות סולאריות

ב 25.12.2012 פרסמה "הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל" את החלטה מספר 10 מישיבה 983 הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת – בשיטת "מונה נטו"

ההחלטה להסדר מונה נטו נובעת מהרצון להקים מתקני אנרגיה מתחדשת למשק שתועלתן המשקית גבוהה מעלותן. רשות החשמל רצתה להוציא החלטה תוך מזעור עלויות וצמצום אילוצים רגולטורים.

ההסדרה מתבססת על עיקרון הקרדיט שהיא יתרת הזכות המצטברת בש"ח שתעמוד לזכות הצרכן לטובת קיזוז מחשבון הצריכה שלו, ומחושבת ביחס לכמות האנרגיה שהוזרמה לרשת בהתאם למשב"ים.

תקופת הזמן לפרויקט תלויה בגודל המערכת. למערכת במתח נמוך 180 יום ואילו למתח גבוה פרק הזמן הינו שנה.

שלבים בתהליך:

1. אישור תכנית הפרויקט (תכולה, תקציב ולו"ז)

  • בדיקת כל הגגות הפוטנציאלים תוך הקפדה על עמידה בלשון ורוח ההסדרה
  • ניתוח פרופיל הצריכה של הצרכנים שבמקום הצריכה שלהם מתוכננת מערכת
  • הערכת גודל המערכת האופטימלי לכל גג
  • דירוג כל המערכות על הגגות על פי תפוקתן
  • הצגת תפוקות הפרויקט המצרפי
  • למעגן פרויקטים כלי לניתוח כלכלי ואופטימיזציה של כל מערכת בנפרד ושל כלל הפרויקטתוך התחשבות בתמהיל הצריכה של היצרן, תמהיל היצור של היצרן , תמהיל הצריכה של חברת החלוקה והמשמעויות הכלכליות ליזם ולחברת החלוקה

2. בחירת חלופות עסקיות

3. ליווי בתהליך בחירת ספק

  • הכנת הצעות לספקים וניתוחם

עריכת "יום ספקים"

ליווי בשלבי המו"מ והמלצות לקבלת החלטה

4. ליווי ובקרה על תהליך הרישוי והקמת המערכות

  • התראה על עיכובים וצווארי בקבוק לכל אחד מהגורמים
  • עדכון תכנית העבודה והיעדים בהתאם להתקדמות
  • מעקב ועדכון אחר ביצוע מול תכנון

מעגן פרויקטים מתמחה ברגוליציה, תכנון, ליווי ומעקב אחר ביצוע המשימות עד ליעד הסופי.