יצור אנרגיה

משק האנרגיה בישראל מחולק ל-3 מקטעים:

 • מקטע ייצור בו משתמשים בדלק (מזוט, פחם, גז וכו) על מנת להפיק חשמל. הפקת החשמל יכולה להתבצע בתחנות מרוחקות או בתחנות מקומיות.
 • מקטע ההולכה – זהו השלב של הולכת החשמל ממקום הייצור דרך תשתיות ההולכה הארציות אל מונה הצרכן או היישוב.
 • מקטע החלוקה – זהו השלב שבו מחולק החשמל מהמונה הראשי אל הצרכן הסופי

מעגן פרויקטים פועלת בשנים האחרונות להסדרת מעמד משק החשמל בקיבוצים ב- 4 מתווים:

 • מתווה מחלקי החשמל ההיסטורים
 • מתווה צרכן בודד מול חח"י
 • מתווה העברה תשתיות למחלק אחר
 • מתווה כניסת חח"י

במסגרת הטיפול במשק החשמל הקיבוצי מעגן פרויקטים מתמקדת בתכנון ליווי ובקרה של קיבוצים אשר מפתחים מערכות ייצור אנרגיה בשטחם בכל הטכנולוגיות ובכל הסדרות.

בימים אלה מעגן פרויקטים מטפלת במספר ניכר של קיבוצים הפועלים להקמת מערכות סולאריות בשטחם.

במסגת זו אנו עוסקים מגוון תחומים:

 • בתכנון גודל המערכת האופטימלית
 • תכנון הגגות עליהם תוקם המערכת
 • תכנית עסקית מצרפית המבוססת על הצריכות המדויקות של פר קיבוץ והספקי המערכת המשוערים בקיבוץ וזאת לצורך קבלת תכנית הולמת לקיבוץ היוזם.
 • רישוי
 • תהליך בחירת ספק
 • הקמת המערכת

מעגן פרויקטים נמצאת בקשר הדוק עם יזמים בתחומי הטכנולוגיית שימוש בגז תחנות המונעות בגז, ביו גז, ביו מסה ותחנות רוח.

מעגן פרויקטים משמשת גורם לתכנון פרוייקטאלי בטכנולוגיות אלה.