לקוחות מעגן פרויקטים שקיבלו רישיון קבע מרשות החשמל

 טירת צבי – מ.ח.צ (מחלק חשמל 2011) בע"מ

 

 מגן – קיבוץ מגן חשמל חלוקה ואספקה בע"מ

 

 מענית – אורות מענית בע"מ

דליה – דליה אלקטריק בע"מ

עין הנצי"ב – עין הנצי"ב אלקטריק בע"מ

מחניים – אור קיבוץ מחניים בע"מ

פיתוח שאן – פיתוח שאן (חשמל) בע"מ